Ataskaitinė – rinkiminė federacijos konferencija

Ataskaitinė – rinkiminė federacijos konferencija vyks vasario 19 d. (šeštadienį) Kaune (Kauno viešbutyje). Konferencijos darbotvarkė:

1. Dalyvių registracija (nuo 10 iki 11 val.).

2. Dalyvių sąrašo paskelbimas ir balsavimo kortelių išdavimas.

3. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas, vedimo tvarkos nustatymas.

4. Federacijos prezidentės 2021 metų veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.

5. LKKRF 2021 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

6. Revizijos komisijos 2021 metų ataskaita ir jos tvirtinimas.

7. Valdybos narių 2021 metų veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.

8. DAK narių 2021 metų veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.

Pietų pertrauka

9. Rinkimai.

10. 2022 m. klubų reitingo tvirtinimas.

11. 2022 m. varžybų tvarkaraštis.

12. 2022 m. pavasario sezono varžybų organizavimo klausimai.

13. 2022 m. seminarai ir stovyklos.

14. Išvykos į EČ.

15. Kiti klausimai (regioninės varžybos ir kt.)

Įgaliojimo pvz. tiems, kurių atstovai konferencijoje bus ne klubų/komandų vadovai:

RĖMĖJAI

Socialiniai tinklai