Ataskaitinė – rinkiminė federacijos konferencija

Ataskaitinė – rinkiminė federacijos konferencija vyks vasario 24 d. Kaune (Kauno viešbutyje). Konferencijos darbotvarkė:

1. Dalyvių registracija (nuo 10.30 val. iki 11 val.).

2. Dalyvių sąrašo paskelbimas ir balsavimo kortelių išdavimas.

3. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas, vedimo tvarkos nustatymas.

4. Federacijos prezidentės 2023 metų veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.

5. LKKRF 2023 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

6. Valdybos narių 2023 metų veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.

7. Rinkimai.

8. 2023 m. klubų reitingo tvirtinimas.

9. 2024 m. varžybų tvarkaraštis.

10. 2024 m. pavasario sezono varžybų organizavimo klausimai.

11. 2024 m. seminarai ir stovyklos.

12. Išvykos į EČ.

13. Kiti klausimai (regioninės varžybos ir kt.).

RĖMĖJAI

Socialiniai tinklai