Ataskaitinės konferencijos darbotvarkė

39075670 2001579239892727 6301828230055723008 nDARBOTVARKĖ:

1. Dalyvių registracija, nario mokesčio už 2019 metus mokėjimas. 10:00

2. Dalyvių sąrašo paskelbimas ir balsavimo kortelių išdavimas. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas, vedimo tvarkos nustatymas (pirmininkaujantis, sekretorius, pasisakymų trukmė). 11:00

3. Federacijos prezidento ir Valdybos narių ataskaitos. Drausmės ir apeliacijos komisijos, Revizijos komisijos, Antidopingo komisijos ataskaitos už 2018 m. 

PIETŲ PERTRAUKA (apie 12.30 – 13.00)

4. 2019 m. varžybų tvarkaraštis.

5. Kiti klausimai:

*Arimex kaip generalinis federacijos rėmėjas.

* Įstatų papildymas dėl Valdybos narių kadencijų skaičiaus.

*Ar reikia,  viename mieste,  dviejų stambių  varžybų?

*Varžybų vietos atitikimas tam tikriems kriterijams, sportininkų padėties gerinimas.

*Teisėjų ir trenerių seminaras.

Siūlomas posėdžio reglamentas:

1.      Konferenciją pradeda Prezidentas. Prezidentas pirmininkauja Konferencijai. Konferenciją protokoluoja sekretorius.

2.      Konferencijos metu kiekvienas federacijos narys turi teisę pasisakyti po kiekvieno klausimo. Vienu klausimu pasisakyti siūloma ne daugiau kaip du kartus, pasisakymų trukmė siūloma iki 3 min.

3. Bet kuris konferencijos dalyvis (taip pat ir ne Federacijos narys) turi teisę į  repliką (iki  1 min kievienu klausimu).

3.      Konferencijos metu pirmiausia išklausomas pranešėjas, o klausimai uždavinėjami baigus pristatymą.

4.      Pasisakymai turi būti aiškūs, svarbiausi konstruktyvūs (t.y. jei kritikuojama, tai siūloma ką padaryti geriau).

 

Pirminė informacija apie konferenciją: https://www.facebook.com/146749395428189/photos/a.152948021474993/1531257420310706/?type=3&theater

RĖMĖJAI

Socialiniai tinklai