Konferencija

Ataskaitinė – rinkiminė konferencija vyks sausio 26 d. (sekmadienį) Kauno viešbutyje (http://www.kaunashotel.lt/)

DARBOTVARKĖ (registracija nuo 10 iki 11 val.):

1. Dalyvių registracija, nario mokesčio už 2020 metus mokėjimas.
2. Dalyvių sąrašo paskelbimas ir balsavimo kortelių išdavimas. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas, vedimo tvarkos nustatymas (pirmininkaujantis, sekretorius, pasisakymų trukmė).
3. Federacijos prezidento ir Valdybos narių ataskaitos. Drausmės ir apeliacijos komisijos, Revizijos komisijos, Antidopingo komisijos ataskaitos už 2019 m.

PIETŲ PERTRAUKA (apie 12.30)

4. Rinkimai.
5. 2020 m. varžybų tvarkaraštis.
6. Kiti klausimai (Elite PRO administravimo ir atstovavimo klausimas ir kt.)

RĖMĖJAI

Socialiniai tinklai