Tarptautinės kategorijos teisėjai

Ramutis Kairaitis / K (1993),
Arūnas Petraitis / Š (1995),
Ala Guseva / Kl (2001),
Remigijus Bimba / V (2003),
Eglė Raščiūtė / K (2004),
Rinaldas Česnaitis / Mar (2009),
Aleksandras Martinkus / Taur (2012),

Sandra Martinkienė/T (2015).

RĖMĖJAI

Socialiniai tinklai