Teisėjų kolegija

2024 03 11 federacijos valdyba patvirtino naują Teisėjų kolegijos sudėtį:

Pirmininkas: Aleksandras Martinkus


Sekretorė: Ramona Žiauberytė


Narys: Karolis Šarkauskas

RĖMĖJAI

Socialiniai tinklai