Teisėjų kolegija

2021 05 20 federacijos valdyba patvirtino atnaujintą Teisėjų kolegijos sudėtį:

Pirmininkė: Asta Šarlauskė
Sekretorė: Jurgita Vaitkienė
Nariai: Rolandas Remeikis, Karolis Šarkauskas, Tomas Petrokas.

RĖMĖJAI

Socialiniai tinklai