Neeilinė federacijos konferencija

Neeilinė federacijos konferencija vyks gruodžio 17 d. 11 val. Kauno viešbutyje (Laisvės al. 79, Kaunas).

Darbotvarkė:

1. Dalyvių registracija (nuo 10.30 iki 11.00 val.).

2. Dalyvių sąrašo paskelbimas ir balsavimo kortelių išdavimas.

3. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas, vedimo tvarkos nustatymas.

4. Federacijos įstatų keitimas (7, 8, 11 punktų).

5. Kiti klausimai.

Tiems, kurie neatvyksite patys, ar Jūs atstovaujate narį pagal įgaliojimą, pridedu įgaliojimo formą, kurią reikia užpildyti.

RĖMĖJAI

Socialiniai tinklai